restauriranje slika na drvu i polikromiracija preventivno konzerviranje

 

Sv. Vlaho  Srce Isusovo 

Poliptih iz zavjetne crkve sv. Vlaha na Gorici

Giorgio Torraca:

Topljivost i otapala u konzervatorsko-restauratorskoj problematici

Prijevod: Tamara Ukrainčik

 

Srce Isusovo iz crkve sv. Vlaha u Dubrovniku

Poliptih Bogorodice Milosrdne sa svecima iz katedrale u Šibeniku

 

Mikroklimatska komora za Triptih Nikole Božidarevića

Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima i tehnološkom istraživanju slike Miroslava Kraljevića   Sv.Vlaho

 

Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima i tehnološkom istraživanju slike Miroslava Kraljevića

Preveo i priredio Denis Vokić:

Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada

Restaurirani sv. Jerolim i sv. Marija Magdalena iz crkve sv. Vlaha

 

Raspelo iz crkve sv. Nikole u Gružu

 

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za poliptih Vicka Lovrina

    Resturiran papin poklon Trebinju

 

Slika Anastasa Jovanovića Srbi oko guslara iz privatne zbirke u Zagrebu 

Denis Vokić:
Preventivno konzerviranje slika, polikromiranog drva i mješovitih zbirki 

Restauriran papin poklon Trebinju

Slike s ograde balatura crkve u Putnikovicima na Pelješcu

Izvješće o izradi mikroklimatske komore za sliku Mučenje sv. Vinka

K-R Bibliografija

    Izvješće o restauriranju slike Varaždinski kapucin Restaurirano ogledalo iz muzeja Židovske općine u Dubrovniku   
  Oltarna pala sa subliminalnim prikazom sotone 

Priredio Ivan Viđen:

Kosta Strajnić: Dubrovnik bez maske i polemika s Vinkom Brajevićem o čuvanju dalmatinske arhitekture 

Izvješće o restauriranju slike Varaždinski kapucin  Tron za pokaznicu iz katedrale u Dubrovniku Izvješće o izradi mikroklimatske komore za sliku Sv. obitelj 
 

dalje...

dalje...

dalje...

dalje... 

dalje...

         

Powered by FONT12